Travelex Gizlilik Politikası


Gizlilik Beyanı

Bu web sitesi(www.travelex.com.tr: Web Sitesi), Travelex döviz büroları ve bilgilendirme e-posta hesapları Travelex, Travelex holding şirketleri ve iştirakleri(“Travelex Grubu”) adına Travelex Döviz Ticaret A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Travelex müşterilerinin kişisel bilgilerini korumanın önemini kabul ve takdir eder. Aşağıda yer alan “Gizlilik Politikası” ile Travelex tarafından işlenecek bütün kişisel bilgilere dair temel ilkeler belirlenmekte Travelex’in müşterilerine mümkün olan en iyi hizmeti sağlama hususundaki kararlılığı yansıtılmaktadır.

Toplanan kişisel bilgi türleri

Travelex döviz bürolarında ilgili personel tarafından, web sitemizdeki çeşitli aşamalarda ya da Travelex müşteri hizmetleri danışmanları tarafından kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmanız istenebilir. Dolayısıyla, Travelex tarafından müşterilere ilişkin olarak aşağıda sıralanan bilgi türleri toplanabilir ve işlenebilir:

 1. Form doldurarak sağlanan bilgiler;
 2. Travelex bürolarında yapılan işlemlere ve gerçekleşen siparişe dair ayrıntılar;
 3. Travelex ödül çekilişlerine ya da yarışmalarına katılırken istenebilecek bilgiler;
 4. Araştırma amaçlı olarak kullanmak üzere isteğe bağlı cevaplanan anketlerden toplanan bilgiler;
 5. Web sitesine yaptığınız ziyaretlerin ve eriştiğiniz kaynakların detayları;
 6. Yukarıdakilere ek olarak, müşterilerimizin Travelex ile temas kurması durumunda, söz konusu iletişimin kaydı tutulabilmektedir.

Kişisel bilgilerin kullanımı ve saklanması

Toplanan kişisel bilgiler, kanunlar tarafından izin verilen çerçevede ve sadece sizinle paylaşılan amaçlar doğrultusunda, veri koruması gibi  diğer meşru amaçlar için kullanılır. Söz konusu kullanım gereklilikleri geçerli olduğu müddetçe, bu bilgiler Travelex tarafından muhafaza edilir.  Travelex mağazalarından alış veriş yaparken ve Travelex kanallarından mal veya hizmet siparişinde bulunurken, kişisel bilgilerinizi sağlamanız halinde, bu bilgilerin aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabileceğini kabul etmiş olursunuz:

 1. Web sitesindeki içeriğin sizin için ve bilgisayarınız için en etkin şekilde sunulmasını sağlamak;
 2. İnternet siparişinizi gerçekleştirmek;
 3. Aksi belirtilmediği müddetçe, satın aldıklarınıza benzer hizmetler ve ürünler hakkında e-posta yoluyla sizi bilgilendirmek;
 4. Gönderim için kayıt olduğunuz e-posta uyarılarını e-posta adresinize göndermek;
 5. Seçmeniz halinde, hizmetlerimizin interaktif özelliklerine katılımınızı sağlamak;
 6. Yasal ve düzenleyici yükümlülüklere uymak;
 7. Hizmetimizde gerçekleşen değişikliklerle ilgili sizi bilgilendirmek.

Kişilerin kimliklerini ortaya koyabilecek bilgileri reklam verenlerimize açıklamayacağımızı taahhüt ederiz. Bununla birlikte, reklam verenlere web sitesinin kullanıcılarına dair genel ve toplu hale getirilmiş bilgiler Travelex tarafından sunulabilir. Müşteri, web sitesini kullanarak, söz konusu genel  ve toplu hale getirilmiş bilgilerin reklam verenlerin hedeflemek istedikleri müşteri kitlesine ulaşmasına yardımcı olacak şekilde kullanabileceğini kabul etmiş olur. Sizden toplanan bilgileri, reklam verenlerimizin isteklerine uymamızı sağlayacak şekilde, reklamlarını ilgili hedef kitlelere göstermelerini sağlamak suretiyle kullanabiliriz.

Doğru Bilgilerin Korunması

Sakladığımız  müşteri bilgilerinin doğru, güncel ve tam olmasını sağlamak için çaba sarfederiz. Yanlış bilgilerin düzeltilmesine yönelik müşteri taleplerine zamanlı şekilde cevap veririz.

Belirlenmiş Güvenlik Prosedürleri ile Bilgilerin Korunması

İnternet üzerinde kişisel bilgileri gönderirken, bu aktarımın tam anlamıyla güvenli olmadığını lütfen aklınızdan çıkarmayınız. Kişisel bilgilerinizi korumak için elimizden geleni yapmamıza rağmen web sitesine(internete) gönderilen bilgilerin güvenliğini garanti edemeyiz. Ancak ilgili hizmetin geçerli olduğu ülkelerde, Travelex ile çevrimiçi olarak döviz rezervasyonu yapmak için sipariş verdiğinizde, siparişiniz güvenli bir bağlantı üzerinden verilir ve kişisel bilgileriniz her zaman güvenli kalması için şifrelenir.

Kişisel bilgilerinizi aldıktan sonra, yetkilendirilmemiş erişimi önlemek amacıyla katı güvenlik standartları ve prosedürler kullanırız. Travelex'in kişisel bilgilerinizin fiziki kopyalarını oluşturması gerektiğinde, bu bilgiler:

 1. Güvenli ve kilitli bir saklama alanında saklanır ve gerekli olduğunda aynı şekilde arşivlenir; veya
 2. Taranarak güvenli elektronik sistemlerimize kaydedilir (orijinal kağıt kopyalar parçalara ayrılarak imha edilir). Gerekli olması halinde, bu kopyalar güvenli ve emin bir şekilde arşivlenir.

Çevrimiçi olarak sağlanan tüm kişisel bilgiler güvenli elektronik sistemlerimizde saklanır ve güvenli bir şekilde arşivlenir.

Kişisel Bilgilerin üçüncü şahıslara açıklanması

Kişisel bilgileriniz Travelex grubunun (Travelex holding şirketi ve iştirakleri) üyelerine açıklanabilir.Travelex müşterilerinin onayı olmadan pazarlama amaçları ile Travelex grubu dışında yer alan üçüncü şahıslara müşterilerinin kişisel bilgileri açıklamayacaktır.

Kişisel bilgileriniz üçüncü şahıslara aşağıdaki durumlarda açıklanabilir:

 1. Herhangi bir şirketi veya varlığı satmamız veya satın almamız halinde, kişisel bilgileriniz söz konusu şirket varlıklarının alıcısı veya satıcısına açıklanabilir.
 2. Travelex veya Travelex'in tüm varlıklarının önemli bir bölümü veya Travelex'in holding şirketi veya onun tüm varlıklarının önemli bir bölümü üçüncü bir şahıs tarafından satın alınırsa, müşterilerimize dair tarafımızda muhafaza edilen kişisel bilgiler devredilen varlıklardan biri olacaktır;
 3. Travelex’in müşterilerinin siparişlerini işleme koyabilmek amacıyla üçüncü şahıs ürün sağlayıcılarına karşı üstlendiği yükümlülükler uyarınca kişisel bilgileri açıklayabilir. Travelex, müşterinin satın aldığına benzer ürün veya hizmetlerle ilgili bilgilendirilmek istemediği belirtmesi halinde açıklamada bulunmaz. (Ne var ki, bu üçüncü şahıs ürün sağlayıcılarının kendi gizlilik politikaları vardır ve kişisel bilgileri kendi gizlilik politikalarına bağlı olarak işlerler. Bu bakımdan, Travelex bu üçüncü şahısların kişisel bilgiyi işleme biçimlerine dair sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez.)
 4. Şu durumlarda bilgi paylaşımı gerçekleşebilir: Yasal mesuliyetlere uymak için kişisel bilgileri açıklama veya paylaşma görevi oluşur ise veya satış şartlarımızı ve (çevrimiçi şartlar ve hükümler dahil olmak üzere) diğer anlaşmaları yürürlüğe koymak üzere ya da Travelex’in, müşterilerinin ya da üçüncü şahısların haklarını, mallarını ve güvenliğini korumak amacıyla için kişisel bilgilerinizi açıklamak veya paylaşmak zorunda kalırsak. Yukarıda bahsi geçen durumlar, dolandırıcılığın önlenmesi ve kredi riskinin azaltılması amacıyla diğer şirketler ve organizasyonlarla bilgi paylaşımını içerir.

Travelex tarafından müşterilerinden toplanan kişisel bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bir yere transfer edilebilir ve saklanabilir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti dışında Travelex’in ya da tedarikçilerinden herhangi biri (üçüncü şahıs ürün sağlayıcılar dahil olmak üzere) için çalışan personel tarafından işlenebilir. Söz konusu çalışan, diğer vazifelerinin yanısıra müşteri siparişinin gerçekleşmesi, ödeme detaylarının işlenmesi ve destek hizmetlerinin sağlanması sahalarında çalışıyor olabilir.  Kişisel bilgilerinizi göndererek bu transfere, saklamaya ve işlemeye onay vermiş olursunuz. Travelex, söz konusu kişisel bilgilerin işbu gizlilik politikasına uygun ve güvenli şekilde işlenmesini sağlamak amacıyla gerekli ve makul tüm adımları atacaktır.

IP Adresleri ve Çerezler

Travelex, sistem yönetimi  amacıyla ve reklam verenleri bilgilendirmek üzere web sitesine (“Travelex.com.tr”) ziyaretleriniz ve bilgisayarınız  hakkında ziyaretler ve bilgisayarınız hakkında (mümkün olduğu durumlarda, IP adresiniz, işletim sistemi ve tarayıcı tipi dahil olmak üzere) bilgi toplayabilir. Bu bilgi, kullanıcıların tarayıcı haraketleri ve örüntüleri olup, müşteriyi bireysel olarak tanımlamaz.

Söz konusu bilgiler "çerez (cookie)" dosyası kullanılarak toplanır.  Çerezler tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit disk sürücüsüne kaydedilen küçük bilgi parçalarıdır. Web sitesini iyileştirmeye yardımcı olurlar ve Travelex'in bazı tercihlerinizi tanımlayabilmesini sağlarlar. Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde, Travelex'in bilgisayar sunucusu çerezi tanıyarak önceki ziyaretleriniz hakkında bize bilgi sağlayacaktır.

Web tarayıcılarının pek çoğu esas olarak çerezleri otomatikman kabul etmek üzere ayarlanmıştır. Bununla birlikte, çerez ayarını ret etmenizi sağlayacak şekilde tarayıcınızdaki ayarları etkinleştirip çerez kullanımını  reddedebilirsiniz. Şu noktaya dikkatinizi çekmek isteriz:  Tarayıcınız düzgün şekilde ayarlanmadıysa ya da tarayıcı ayarlarınızı çerezlerin kabulünü devre dışı bırakacak şekilde değiştirildiyse, web sitesini kullanamayabilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınız çerezleri reddedecek şekilde ayarlanmamışsa, sistemimiz web sitesine girişinizle çerezleri otomatik olarak oluşturacaktır.

Bunun dışında, reklam verenlerimizin de Travelex’in herhangi bir kontrolünün olmadığı çerezler kullanabileceğine lütfen dikkat ediniz.

Üçüncü Şahıs Web Sitelerine Linkler

Sitemiz zaman zaman ortak ağlarımızın, reklam verenlerimizin ve iştiraklerin web sitelerine ilişkin linkler içerebilir. Bu web sitelerinin herhangi birine giden linki açarsanız, ilgili web sitesinin kendi gizlilik politikasına tabi olacağınızı ve dolayısıyla söz konusu web sitesi için herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük kabul edemeyeceğimizi lütfen dikkate alınız. Bu  bakımdan, ilgili  web sitelerine herhangi bir kişisel bilgi göndermeden önce, gizlilik politikalarını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Gizlilik Politikamızda Değişiklikler

Gelecekte Gizlilik Politikamızda yaptığımız tüm değişiklikler bu sayfada ilan edilecektir. Oluşabilecek değişiklikleri takip edebilmek için zaman zaman Gizlilik Politikasını kontrol ediniz.  Gizlilik Politikası’nın maddelerinin değişikliğe uğraması akabinde, web sitesini kullanarak ve/veya işbu Web sitesinde sunulan herhangi bir hizmetten  yararlanmanız halinde (örneğin döviz bürolarımızın birinde veya telefonda ya da (ilgili hizmet veriliyor ise) bir sipariş vermek suretiyle kişisel bilgilerinizi sağlamanız halinde), Gizlilik Politikası değişikliklerini tamamıyla  kabul etmiş olursunuz.

Bu Gizlilik Politikası en son 21 Aralık 2016 tarihinde güncellenmiştir.

İletişim

Bu Gizlilik Politikasına ilişkin sorular, yorumlar ve istekler aşağıdaki e-posta adresine;

turkeyinfo@travelex.com.tr veya Travelex DövizTicaret A.Ş, Atatürk, Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, 34149 Yeşilköy – İstanbul adresine gönderilmelidir.