Travelex Web Sitesi Hüküm ve Şartlar


Biz kimiz

Travelex Döviz Ticaret A.Ş. Türk kanunları uyarınca, 440523 ticaret sicil numarası ile kurulmuş; kayıtlı ofis adresi Atatürk Havalimanı, Dış HatlarTerminali, 34149 Yeşilköy, İstanbul olan bir şirkettir.

Web Sitesinin Kullanımı

Travelex.com.tr ("Web sitesi") web sitesi, Travelex holding şirketleri ve iştirakleri

(Travelex grubu") adına, Travelex Döviz Ticaret A.Ş. (“Travelex") tarafından yönetilmektedir. Bu web sitesine sağlanan erişim, yalnızca Travelex “Web Sitesi Hüküm ve Şartları”na tabidir. Web sitesini kullanmaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki Web Sitesi Hüküm ve Şartlarını dikkatlice okuyunuz. Bu web sitesini kullanarak, işbu “Web Sitesi Hüküm ve Şartları”nı ve maddelerinin geçerliliğini kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz.  Web Sitesi Hükümler ve Şartlarını kabul etmiyor iseniz, web sitesini kullanmaktan lütfen kaçınınız.  

Telif Hakkı Bildirimleri

Aksi açıkça belirtilmediği müddetçe, web sitesinde yer alan yazılım, tasarım, metin, görüntü, ses kaydı, animasyon ve video klip gibi tüm içeriğin ve  bunlarla sınırlı olmayacak şekilde tüm telif haklarının sahibi veya lisanslı kullanıcısı Travelex'dir. Web sitesinde sunulan hizmetlerden kişisel olarak faydalanmak üzere girebilirsiniz. Aksi durumlarda, bu web sitesi veya içeriğinin herhangi bir bölümünü kopyalayamaz, aktaramaz, görüntüleyemez, üzerinde çalışamaz, (tazminat amaçlı veya başka bir şekilde) dağıtamaz, lisanslayamaz, değiştiremez, saklayamaz ya da başka şekilde kullanamazsınız.  Ancak kişisel referans için Web sitesinin herhangi bir sayfasının bir bölümünü indirebilir veya herhangi bir sayfanın kopyasını yazdırabilirsiniz. Yazdırdığınız sayfayı veya web sitesinden indirdiğiniz dijital bölümü hiç bir surette değiştirmemeniz  gerekmektedir. Ayrıca, eşlik eden metin olmadan herhangi bir görüntüyü, ses kaydını, animasyonu veya video klibi kullanmamanız icab etmektedir. Travelex, yazılı ön izni olmaksızın,  bu Web sitesinindeki içeriğin hiç bir bölümünün ticari amaçlar için  kullanımına izin vermez.  

İşbu Web Sitesi Hüküm ve Şartlarını ihlal edecek şekilde Web sitesinin herhangi bir bölümünü yazdırır, kopyalar veya indirirseniz, Web sitesini kullanma hakkınız derhal sona erer ve Travelex’in takdirine bağlı olarak, aldığınız Web sitesine ait kopyaları iade etmeniz ve imha etmeniz icab eder.

Web sitesinde gerek ana sayfa gerekse çerçeveler dahil olmak üzere başka bölümlere link vermeye yalnızca Travelex'in önceden alınmış yazılı onayı ile izin verilebilir.

Ticari Marka Bildirimleri

"Travelex™" ve "Worldwide Money Logo™"  Travelex grubunun tescilli ticari markalarıdır. Web sitesindeki malların veya hizmetlerin kaynağını tanımlamak için kullanılan diğer özel terimler ya da semboller  ilgili sahiplerin ticari markalarıdır.

Web İçeriği ve Materyaller

İşbu Web sitesinde yer alan bilgi, materyal ve hizmetler önceden bildirim yapılmaksızın zaman zaman değiştirilebilir.  Sunduğumuz ürün ve hizmetler bütün ülkelerde bulunmamaktadır. Ürün ve hizmet kullanımı Travelex'in nihai karar ve kabulüne tabidir. Travelex herhangi bir anda, işbu sözleşmede tanımlanan bilgi ürün veya hizmetleri durdurabilir veya üzerlerinde değişiklik yapabilir. Tarihli bilgilerin tamamı, tarihi itibariyle yayınlanır, ne var ki Travelex söz konusu bilgileri güncellemeye veya düzeltmeye dair herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Buna ek olarak, işbu web sitesi aracılığıyla bilgi, ürün ve hizmet sunulması, söz konusu bilgi, ürün ve hizmetlerin kanunen yasak olduğu ülkelerde Travelex’in bu bilgi, ürün ve hizmetlerin kullanımını teşvik etmesi anlamına gelmez.

Diğer Sitelere Linkler

Üçüncü şahıs web sitelerine yönelik linkler, münferiden Travelex Web sitesinin kullanıcıları için faydalı olabilecek konu veya hizmetlere dair bilgilere işaret etmek amacıyla verilmektedir ve Travelex'in bu gibi diğer web sitelerinin içeriği hakkında hiç bir kontrolü bulunmamaktadır. Diğer sitelere yönelik linkler söz konusu sitelerde sunulan fikir, düşünce, ürün, bilgi veya hizmetlere dair herhangi bir sorumluluk ya da söz konusu sitelerin içeriğine ilişkin herhangi bir temsiliyet ifade etmez. Bu linkler yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sunulmaktadır. İlgili üçüncü şahıs sitelerinin kullanım şartlarına uymak  kullanıcıların sorumluluğundadır. Travelex söz konusu sitelerin içeriğine ilişkin olarak ne aleni ne de zımni bir garanti taahhüdünde bulunmaz.  

Fesih

Travelex işbu Web Sitesi Hüküm ve Şartları’nda yer alan maddelerden herhangi birinin ihlali halinde ya da başka bir sebepten ötürü, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın Web sitesinin herhangi bir bölümüne erişim ve kullanımı sonlandırabilir.  Travelex herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın Web sitesinin faaliyetlerini durdurma hakkını muhafaza eder.

İletişim

Web sitesinde sunulan materyal ile ilgili herhangi şikayetiniz bulunması halinde, lütfen turkiye@travelex.com adresi ile temasa geçiniz.

Kişisel Bilgiler ve Ödeme Güvenliği

Kişisel bilgilerinizi kullanım şeklini öğrenmek için lütfen Gizlilik Politikası  linkine tıklayınız İşbu  web sitesini kullanarak, söz konusu kullanımı onaylamış ve tarafınızdan sağlanan tüm bilgilerin doğru olduğunu garanti etmiş olursunuz.

Travelex’in yükümlülüğünün sınırlandırılması

İşbu web sitesinde yer alan ve bu site aracılığıyla sunulan tüm içerik ve hizmetler "olduğu gibi" esasıyla temin edilmektedir. Bu bağlamda, web sitesi ve içeriği, Travelex adına her hangi bir garanti ve temsiliyet teşkil etmez. Travelex, özel olarak Web sitesinde yer alan içerik ve hizmetlerin doğruluğunu, uygunluğunu, güvenilirliğini, tamlığını, performansını, elverişliliğini, virüsten arınmış olduğunu veya güncelliği hususunda herhangi bir garanti vermez. Bununla birlikte ve bununla sınırlı olmayacak şekilde, web sitesinde yer alan bilgi hizmetleri tatil ya da iş amacı ile seyahat edenlerin veya yurtdışında yabancı döviz biriminden ödeme yapmayı isteyen şahıslar veya şirketlerin kullanımı amacını taşımaktadır ve spekülasyon veya yatırım amaçlı kullanılmamalıdır. Bilgi hizmetleri ve Web sitesinde yer alan diğer içerikler,  güvenilmesi gereken bir tavsiye amacı gütmemektedir. Travelex, herhangi bir ziyaretçinin veya web sitesi içeriği hakkında bilgi sahibi olan herhangi bir kişinin, bu ve benzeri hizmetlere duyabileceği güvenden kaynaklanan sorumluluk ve yükümlülükleri kabul etmez. Buna ilaveten Travelex,  kayıt yapılmış hizmetlere ilişkin hizmet alma hususunda teminat vermez.

Travelex, hizmet sağlama hususunda makul özen ve marifeti gösterir, ancak aşağıdaki maddelere dair bir yükümlülük üstlenmez.

  1. Müşterinin, sipariş verdiği durumlarda, bize doğru bilgileri sağlayamaması halinde;
  2. Teknik sistem arızası veya makul kontrolümüz dışında yer alan savaş, terörizm, hükümet müdahalesi, doğal afet ve işkolu ihtilafı gibi başka nedenler icabı yükümlülüklerimizi yerine getiremememiz halinde;
  3. Web sitesi veya hizmet kullanımı sonucu bilgisayar donanımınızda oluşabilecek herhangi bir hasar halinde;
  4. Tavsiye ettiğimiz seviyenin altında bir şifreleme sistemi kullanmanız neticesinde, uğrayabileceğiniz bilgi kaybı ya da yetkisiz veri kullanımı halinde;
  5. Nedeni ne olursa olsun, işbu Web sitesini veya hizmeti kullanırken yaşanan gecikme nedeniyle veya web sitesini ve hizmeti kullanamamanızdan kaynaklanan ve maruz kalabileceğiniz tüm dolaylı ve netice kabilinden kayıp, tazminat talebi ve zararlar .

 

Travelex’in Travel Money siparişi hizmetinin beher kullanımına ilişkin azami yükümlülüğü söz konusu Travel Money siparişinin satın alma bedelinin iadesidir. İşbu “Web Sitesi Hüküm ve Şartları”ndaki sorumluluk ve yükümlülüklerin sınırlandırılması ve feragat, Travelex'in yaptığı haksız fiillere ilişkin yükümlülükler, Travelex'in veya çalışanlarının veya aracılarının ihmali nedeniyle ölüm veya kişisel yaralanma veya sahtekarlık için geçerli değildir.  Bu “Web Sitesi Hüküm ve Şartları”nın sorumluluk reddi ve sınırlamalar dahil herhangi bir hükmünün yasadışı veya uygulanamaz bulunması halinde, söz konusu hükümler düşer ve kalan şartların geçerliliği veya yürürlüğü etkilenmez. Bu durum kullanıcıların yasal haklarına bir etkide bulunmaz.

Şartların Değiştirilmesi

Travelex herhangi bir zamanda ve derhal geçerli olacak şekilde, web sitesini, hizmeti ve bu “Web Sitesi Hüküm ve Şartları”nı, gelecek siparişler bağlamında bildirimde bulunmaksızın ve kullanıcılara karşı herhangi bir yükümlülük doğurmaksızın, değiştirebilir, askıya alabilir veya yürürlükten kaldırabilir.  Şartların revize edilmesi durumunda, revize edilmiş versiyon Web sitesinde yayınlanır. Sizin için bağlayıcı olması nedeniyle, yaptığımız değişiklikleri görmek için zaman zaman “Web sitesi Hüküm ve Şartları”nı kontrol etmeniz beklenmektedir. Şartların değiştirilmesi akabinde Web sitesini veya hizmeti kullanarak ya da sipariş vererek, değişiklikleri kabul etmiş olursunuz.

İşbu “Web Sitesi Hüküm ve Şartları” en son 21 Aralık 2016 tarihinde güncellenmiştir.

Bağlayıcı kanun ve mahkemeler

İşbu Websitesi bağlamındaki içerik sahibi-kullanıcı ilişkisi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bu kanunlara istinaden yorumlanacaktır. Taraflar arasında çözüme ulaştırılamayan her türlü ihtilaf Türk(İstanbul) mahkemelerinde karara bağlanacaktır.